Zoek

Een bedrijfsarts om ziekte te voorkomen?

Deel artikel

Een bedrijfsarts is er zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De arts heeft een aantal belangrijke functies. Waar de bedrijfsarts vaak pas wordt ingeschakeld als een werknemer (langdurig) ziek is, is ook het voorkomen van ziekte een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Het voorkomen van ziekte van de werknemer kan de arts bijvoorbeeld doen door te kijken naar de arbeidsomstandigheden binnen een onderneming. Hoe is het gesteld met de werkdruk? Op die manier kan stress en een mogelijke burn-out tijdig worden gesignaleerd. Hoe zijn de werkplekken ingericht? Dit ter voorkoming van rug-, nek en schouderklachten. En zo zijn er talloze situaties waarin een tijdige signalering door de arts ziekte kan voorkomen. Indien een werknemer onverhoopt toch langdurig  ziek geworden is, is het de taak van de arts om de zieke werknemer tijdens zijn verzuim te begeleiden en te helpen bij de re-integratie.

Is een bedrijfsarts hetzelfde als een Arbo-arts?

In de Arbowet staat dat werknemers altijd de mogelijkheid moeten hebben om met een bedrijfsarts in contact te komen. Niet alleen zodra zij ziek zijn, maar ook preventief. Maar wat is nu het verschil tussen een arts en een Arbo-arts? Vaak gebruiken mensen de term bedrijfsarts en Arbo-arts voor dezelfde omstandigheden, maar er is wel degelijk een verschil tussen beide artsen is. Om de functie van bedrijfsarts te mogen uitoefenen moet de persoon ingeschreven staan in het BIG-register. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De opleiding tot basisarts moet altijd afgerond zijn, gevolgd door een specialisatie. Een Arbo-arts heeft wel de opleiding tot basisarts, maar heeft geen specialisme. Daardoor mag een Arboarts geen advies geven bij de probleemanalyse die vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht is gesteld. Een Arbo-arts zal zijn werkzaamheden dan ook altijd uitvoeren onder leiding van een leidinggevende.

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

De taken van een bedrijfsarts zijn heel divers. In de eerste plaats is hij er om zowel de werkgever als de werknemer advies te geven over veilig werken. Ook adviezen om gezond te leven maken hier onderdeel van uit. Al deze adviezen zijn preventief van aard. Ze zorgen er voor dat de werknemer niet door ziekte uitvalt. Zodra een werknemer toch ziek is moet de arts een diagnose stellen. Wat mankeert de werknemer, hoe is dit te verhelpen en op welke termijn kan hij weer re-integreren op de werkvloer. Bovendien bekijkt hij of het inschakelen van medische specialisten noodzakelijk is. Ook is hij er voor de werknemer bij het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op ziekte en werkhervatting. Indien er bij ziekte sprake is van een beroepsziekte, dan dient hij dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Indien een werknemer langdurig ziek blijft, dan begeleid hij zowel werkgever als werknemer door het gehele Poortwachter traject, tot aan de WIA-aanvraag. Tenslotte is de arts ook nog gerechtigd om rijbewijs- en aanstellingskeuringen uit te voeren. Bent u op zoek naar een Arbodienst, kijk dan eens op de site van HR Navigator.

Gerelateerd nieuws

Lifestyle

5 tips om je huis goed schoon te houden

Hoe heerlijk is het gevoel van een opgeruimd en schoon huis. Geen rondslingerende spullen en eindelijk weer overzicht in je huis. Dit zorgt voor rust